Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp.k.
rok założenia : 2006
forma prawna: Sp. z o.o. Sp.k.
działalność główna:
•badania i analizy techniczne
•działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
•reklama
•kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (organizacja szkoleń, konferencji i seminariów
poświęconych tematyce poszanowania energii i odnawialnym zródłom energii)
•działalność związana z organizacją targów i wystaw
•audyty energetyczne
•badania termowizyjne
•działalność wydawnicza
•działalność związana z informatyką
•pośrednictwo finansowe
•opracowania materiałów szkoleniowych
działalność zagraniczna:
pracownicy zatrudnieni na stałe:1
pracownicy czasowo zatrudnieni:1
obrót roczny: do 500 000,00 zł
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC