NAPE S.A.
rok założenia : 1994
forma prawna: spółka akcyjna
działalność główna:
•doradztwo w zakresie poszanowania energii
•działalność naukowo-badawcza w zakresie techologii dla racjonalnego wykorzystania energii
•promocja poszanowania energii
•doradztwo dla biznesu związanego z poszanowaniem energii
działalność krajowa:
•audyting energetyczny budynków wszystkich form własności i sposobów użytkowania
•ekspertyzy w zakresie regulacji rynku poszanowania energii
•wsparcie inwestorów w pozyskiwaniu środków na inwestycje energooszczędne
działalność zagraniczna:
•http://www.bestresult-iee.com/
•http://env.meteo.noa.gr/datamine/
•www.europeangreencities.com/cityBuilding/citybuilding.asp
•green-it.eu
•http://www.groundreach.eu/
•http://www.polysmart.org/
•http://www.buildingsplatform.eu/cms/index.php?id=46
•www.been-online.net
pracownicy zatrudnieni na stałe:14
pracownicy czasowo zatrudnieni:25
obrót roczny:powyżej 2 mln zł
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC