Kontakt Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Srodowiska" SAPE-POLSKA
Swiętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KRS 0000228563
NIP 526-28-44-457

Bank PEKAO s.a. IV Oddział Warszawa
50 1240 1053 1111 0010 0581 0900

Sekretariat prowadzi Pani Anna Kropiewnicka
sape@sape.org.pl
tel. (22) 5054-608
fax. (22) 825-86-70
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC