FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII
rok założenia : 1992.07.15
forma prawna: Fundacja
działalność główna:
Działalnośc statutowa:
- nieodpłatna OPP
- odpłatna
Działalność gospodarcza
działalność krajowa:
W ramach działalności statutowej nieodpłatnej:
•punkt konsultacyjny w Lublinie
•przygotowanie i wydanie drukiem ulotek dot. świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
W ramach działalności gospodarczej:
•prowadzenie szkoleń przygotowujących do działalności audytora energetycznego,
•przygotowanie szkoleń w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
działalność zagraniczna:
Udział w konferencji "Energy Efficiency Day" , Wels, Austria
pracownicy zatrudnieni na stałe:5
pracownicy czasowo zatrudnieni:20
obrót roczny:do 1 mln zł
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC