Działalność międzynarodowa

Edytowany 2017 8 24 9:41

SAPE za pośrednictwem członków wspierających działa na arenie międzynarodowej w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Głównym celem projektu ProcA jest promowanie zielonych zamówień publicznych (ZZP) wśród samorządów.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do sygnatariuszy Porozumienia między Burmistrzami (Covenant of Mayors – CoM), którzy w swoich Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP), ujęli działania z zakresu ZZP. Niemniej jednak w ramach projektu ProcA oferujemy również pomoc samorządom, które w niedługim czasie planują przystąpienie do Porozumienia między Burmistrzami lub wyznaczyły sobie inne dobrowolne cele podniesienia efektywności energetycznej i/lub obniżenia emisji CO2.

gpp-proca.eu/pl/
Inicjatywa BUILD UP została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2009 r. w celu wsparcia państw członkowskich UE we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków (EPBD).
Portal internetowy BUILD UP ma wykorzystać czerpane korzyści ze zbiorowej wiedzy w Europie w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach dla wszystkich istotnych odbiorców.
Portal BUILD UP skierowany jest do profesjonalistów pracujących w sektorze budowlanym (publicznym lub prywatnym) zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami technicznymi i praktycznym, prawodawstwem politycznym, kwestiami finansowymi itp.
BUILD UP jest finansowany w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, zarządzanego przez agencję wykonawczą małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) w imieniu Komisji Europejskiej.
Portal internetowy BUILD UP jest dostarczany przez dostawców usług PRACSIS sprl, INIVE EEIG i zespół Sympraxis w ramach kontraktu serwisowego podpisanego z EASME.
Portal internetowy BUILD UP jest projektowany w oparciu o oprogramowanie open source, w tym Drupal.

www.buildup.eu/en
Eltis stanowi inicjatywę Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu.
Projekt ten realizuje międzynarodowy zespół skupiający organizacje związane z transportem.
Celem serwisu jest udostępnianie informacji i wspieranie praktycznego przepływu wiedzy oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu miejskiego i regionalnego w Europie.

SAPE jest jednym z realizatorów projektu.
www.eltis.org

SAPE o ELTIS (pdf 152kB)


BUILD UP Skills to nowa inicjatywa strategiczna w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) którego celem jest zwiększenia ciągłego lub dalszego kształcenia i szkolenia rzemieślników oraz innych pracowników budowlanych i instalatorów instalacji w sektorze budowlanym.
Ostatecznym celem jest zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników w całej Europie w celu przeprowadzenia renowacji zapewniającej wysoką wydajność energetyczną jak i tworzenia niemal zero energetycznych budynków.
Inicjatywa dotyczy umiejętności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii we wszystkich typach budynków.

http://www.mobilityplans.eu