Członkowie członkowie założyciele 1. Agnieszka Cena-Soroko
2. Aleksander Panek
3. Aleksander Warchałowski
4. Andrzej Gołąbek
5. Andrzej Rajkiewicz
6. Andrzej Szajner
7. Andrzej Wiszniewski
8. Anna Grzybek
9. Dariusz Koc
10.Dorota Chwieduk
11.Edmund Wach
12.Jan Surówka
13.Katarzyna Grecka
14.Katarzyna Trojanowska
15.Krzysztof Wojdyga
16.Maciej Bartmański
17.Maciej Robakiewicz
18.Małgorzata Kwestarz
19.Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek
20.Marta Podfigurna
21.Michał Buzalski
22.Roman Grzegorz
23.Stanisław Szymański
24.Stanisław Garlicki
25.Szymon Liszka
26.Tomasz Wróbel
członkowie zwyczajni 1. Agnieszka Cena-Soroko
2. Andrzej Gołąbek
3. Andrzej Rajkiewicz
4. Andrzej Szajner
5. Andrzej Wiszniewski
6. Dariusz Koc
7. Jerzy Żurawski
8. Katarzyna Grecka
9. Katarzyna Trojanowska
10.Krzysztof Wojdyga
11.Maciej Karski
12.Marek Żółtowski
13.Mirosław Adamek
14.Szymon Liszka
15.Tomasz Wróbel
16.Włodzimierz Hańc
17.Zbigniew Michniowski
18.Marcin Trojnacki
członkowie honorowi 1. Maciej Robakiewicz (2008)
2. Edmund Wach (2009)
3. Stanisław Szymański (2011)
4. Aleksander Panek (2015)
członkowie wspierający Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o.
91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14,
tel. (042) 640 60 14 fax. (042) 640 65 38
www.auipe.pl agencja@auipe.pl

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31,
tel. (58) 347 55 35, fax (58) 347 55 37
www.bape.com.pl bape@bape.com.pl

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11,
tel/fax: 071-32613 22, 071-32613 43,
www.cieplej.pl cieplej@cieplej.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
40-048 Katowice ul. Rymera 3/4
tel/fax: (+48 32) 203-51-14, 203-51-20
www.fewe.pl office@fewe.pl

Fundacja Poszanowania Energii
tel.0-22 50 54 772 , fax (22) 825 86 70
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
www.fpe.org.pl fpe@fpe.org.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel.(0-22) 50 54 661, fax (0-22) 825 86 70
www.nape.pl nape@nape.pl

Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp.k.
14-200 Iława ul. Zielona 72 lok. 13
tel. (058) 3411409 , fax. (058) 739-54-21
www.pct-gda.pl info@pct-gda.pl

Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu
87-100 Toruń, Piernikarska 6
tel. (56) 662 48 43
www.managenergy.net/actors/A1205.htm ape@ic.torun.pl
EnMS Polska Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 13/20
tel. (17) 717 52 00, 784 915 321, 506 399 947
enms.pl
info@enms.pl
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC