BAPE S.A.
rok założenia : 1996.01.19
forma prawna: spółka akcyjna
działalność główna:
•doradztwo w zakresie poszanowania energii
•promocja odnawialnych źródeł energii
•inżynieria finansowa przedsięwzięć
•działalność edukacyjna
•współpraca międzynarodowa
działalność krajowa:
•audyty energetyczne
•przygotowanie finansowania inwestycji termomodernizacyjnych i OZE
•analizy zużycia ciepła
•oceny opłacalności ekonomicznej dla nowych technologii związanych z OZE
•organizacja konferencji i seminariów poświęconych tematyce poszanowania energii i odnawialnym źródłom energii
•opracowania materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
•analizy lokalnych zasobów energii odnawialnej i możliwości ich wykorzystania (głównie biopaliwa, energia słoneczna i wiatrowa)
•kursy dla audytorów energetycznych
działalność zagraniczna:
•www.bio-nett.org
•www.clearsupport.eu
•www.efficient-electricity.info
•www.etream.team-red.net
•www.pelletcentre.info
•www.regbieplus.eu
•www.rosh-project.eu
•www.sec-tools.net
•oraz współpraca bilateralna z inwestorami zagranicznymi
pracownicy zatrudnieni na stałe:10
pracownicy czasowo zatrudnieni:1
obrót roczny:od 1 do 2 mln zł
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC