AUIPE
rok założenia : 19997
forma prawna: sp. z o.o.
działalność główna:
Prowadzimy prace zmierzające do ograniczenia zużycia i racjonalizacji wykorzystania energii oraz działania proekologiczne.
działalność krajowa:
•audyting energetyczny
•monitoring zużycia czynników energetycznych
•doradztwo energetyczne
•programy zarządzania energią
•taryfikacja cen ciepła, energii elektrycznej i gazu
•planowanie energetyczne w gminach
•szkolenia
działalność zagraniczna:
pracownicy zatrudnieni na stałe:12
pracownicy czasowo zatrudnieni:20
obrót roczny:do 1 mln zł
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC